KROEZE INKOOPADVIES

Reduceert Uitgaven & Kosten
MissieVisie

ADVIES

Wie, Wat & Waarom

Mijn naam is Erik Kroeze, eigenaar    van Kroeze Inkoopadvies dat is gevestigd  in het mooie Emmen.

Naast mijn technische achtergrond ben ik altijd commercieel en kostenbewust gedreven. 

Ruim 25 jaar geleden ben ik mij, vanuit deze drive, gaan richten op de vakgebieden van inkoop-, logistiek- en supply chain management.

Waarom? Omdat de invloed van uitgaven en kosten op het bedrijfsresultaat bij veel ondernemingen onderschat.

Mijn drive is het verlagen van spend (uitgaven) en het reduceren van kosten met als doel een verhoogd bedrijfsrendement voor mijn opdrachtgevers

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)

Vanaf 2012 tot 2021 heb ik mij ingezet voor Nevi. 

4 jaar als bestuurslid / vice voorzitter van de Nevi kring Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). 

Daarna heb ik de noordelijke leden van Nevi mogen vertegenwoordigen in de landelijke ledenraad van Nevi.

 

www.nevi.nl

 

Meer winst genereren zonder omzetgroei?

Missie

De missie van Kroeze Inkoopadvies is het verhogen van het bedrijfsresultaat van haar opdrachtgevers. Om dit te realiseren worden er een kritische analyses gemaakt van de beïnvloedbare uitgaven (spend) en de daar aan gerelateerde kosten in de gehele keten.  Deze spend en kosten maken een groot deel uit van de omzet, veelal tussen de 50 en 70%. Door optimalisatie en professionalisering van inkoop, logistiek en de supply chain worden de uitgaven verlaagd en de kosten gereduceerd, waardoor het bedrijfsresultaat significant verbeterd!

Daarnaast zijn er steeds vaker juridische aspecten met betrekking tot inkoop. U heeft immers afspraken met de klant, maar leidt u die risico’s ook wel door in de leveranciersketen? Of draagt u óók de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van uw toeleveranciers indien zij niet presteren? 

Waarom deze missie?

Nogmaals: de invloed van de beïnvloedbare spend (uitgaven) en gerelateerde kosten op het bedrijfsresultaat worden vaak onderschat.  Hoe afhankelijk is uw onderneming van de toeleveranciers om productie op tijd te realiseren tegen de laagst mogelijke kosten en de hoogst mogelijke kwaliteit. Het aandeel spend (beïnvloedbare uitgaven) in relatie tot de omzet ligt veelal tussen de 50% en 70% en is in sommige branches zelfs nog hoger. Ondanks deze grote afhankelijkheid is er veelal te weinig focus op deze uitgaven en kosten, terwijl dit een significante invloed heeft op het bedrijfsresultaat! 

Het optimaliseren / professionaliseren van uw inkoop, logistiek en supply chain leiden tot gegarandeerd meer winst!

Laat Kroeze Inkoopadvies uw spend en kosten doorlichten

Om inzichten te krijgen in uw besparingspotentie is het extern doorlichten van uw spend een eerste stap. Kroeze Inkoopadvies doet dit op basis van een inkoopscan. Maak een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bespreken.

“Verleg de focus van factuurprijs, naar  de totale kosten, verantwoordelijkheden en risico’s.” 

Kroeze Inkoopadvies kan voor iedere organisatie worden ingezet bij (complexe) inkoopvraagstukken van advies tot het volledig begeleiden en uitvoeren van inkoopvraagstukken en aanbestedingen.

Doelgroepen:

Concerns
MKB-bedrijven
Start-ups

“Wat je aan de voorkant bespaart, hoef je aan de achterkant niet te verdienen”.

.

Consult

Alleen ga je harder, maar samen kom je verder!

Leveranciers zijn een integraal onderdeel van uw bedrijfproces. Er is altijd een wederzijdse afhankelijkheid. Zorg daarom voor een juiste balans.
Nieuwsgierig?

Kennis delen

“Door mijn kennis, enthousiasme en passie voor de vakgebieden van inkoop-, logistiek- en supply chain management ben ik regelmatig gevraagd voor het delen van mijn kennis aan bedrijven en organisaties.”

Als mentor heb ik studenten in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs begeleid bij (afstudeer)opdrachten en stages voor de studies inkoopmanagement (minor) en supply chain management (master). 

Bij de Kamer van Koophandel heb ik, in samenwerking met Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL), presentaties gegeven aan MKB-bedrijven over de toegevoegde waarde van inkoop-, logistiek- en supply chain management aan het bedrijfsresultaat. De input van mijn publiek bevestigde de onderkenning hier van”.

Kroeze Inkoopadvies biedt daar de helpende hand.

VISIE

Kostenbesparingen

Het inkopen van goederen en diensten is noodzaak voor uw bedrijfsvoering. Helaas wordt de invloed van de uitgaven en de daarmee gerelateerde kosten, als effect op het bedrijfsresultaat, vaak zwaar onderschat.

Bij veel ondernemingen ligt het aandeel van de inkoop (uitgaven + kosten), afgezet tegen de omzet, veelal tussen de 50 en 70%. Iedere besparing op uw inkoop en de gerelateerde kosten leidt daarom al vaak tot een significante verhoging van uw bedrijfsresultaat.

Kroeze Inkoopadvies richt zich op de totale inkoop- en supply chain op basis van Total Cost of Ownership (TCO). De daarbij behorende processen worden optimaal geanalyseerd en geoptimaliseerd om de meest voordelige spend en de laagste mogelijke kosten in de supply chain te realiseren. Vanzelfsprekend staan de door u gestelde (kwaliteits)eisen en het belang van uw relatie met uw leveranciers voor op.

Met name binnen het MKB is een bedrijf veelal te klein om de inkoopfunctie fulltime te bezetten. Je ziet dat de inkoper vaak meerdere petten op heeft. En ja, dan mag hij ook nog proberen de beste deal te halen bij uw leveranciers. Helaas gaat dat vaak maar ten dele goed, waardoor onnodig veel (inkoop)kosten worden gemaakt die leiden tot afbreuk aan het bedrijfsresultaat. Hét resultaat waar u als ondernemer uw bedrijfsdoelen hebt afgestemd.

Kroeze Inkoopadvies heeft tot doel om uw inkoopprocessen te optimaliseren, zodat uw inkoper de juiste tools en inzichten heeft om tot goede inkoopcondities te komen met uw toeleverancier.

Tevens is Kroeze Inkoopadvies uw partner voor interim inkoopopdrachten van (inkoop)management tot tactische/strategische als ook operationele inkoop.

INTERIM

Heeft uw organisatie tijdelijke inkoopcapaciteit nodig? Kroeze Inkoopadvies kan uw organisatie tijdelijk of periodiek helpen bij onderbezetting op uw inkoopafdeling.

Voordelen van interim:

 • Slagvaardige oplossing voor uw flexibele behoefte
 • Maatwerk mogelijk
 • Actuele inkoopkennis en ervaring
 • Een frisse blik over uw inkoopprocessen

Met regelmaat hebben organisaties behoefte aan tijdelijke extra inkoopcapaciteit in verband met bijvoorbeeld:

 • Project(en)
 • Ziekte / tijdelijke uitval van inkoopmedewerkers
 • Tijdelijke piekbelasting 

óf omdat een organisatie hun inkoop verder willen optimaliseren en professionaliseren. 

Kroeze Inkoopadvies is goed inzetbaar voor interim inkoopfuncties op strategisch- en managementniveau. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 

INCIDENTEEL BESTELLEN

80-20 regel of 20-80 regel? Waar kiest u voor? 

Het grootste deel van uw uitgaven (spend) doet u bij een beperkt aantal van uw leveranciers. In de regel geldt dat ca. 80% van uw spend gedaan wordt bij ca. 20% van uw leveranciers. Met andere woorden slechts 20% van uw spend doet u bij 80% van uw leveranciers.

Dit betekent dat uw inkoopcapaciteit voor een groot deel wordt besteed aan uw kleinere en meestal niet meest kritische leveranciers terwijl uw inkoper(s) de focus zouden moeten leggen op uw kritische leveranciers.

Ongeacht de grote van uw bestelling zijn de integrale kosten per verwerking en afhandeling van de inkooporder navenant.

Kroeze Inkoopadvies verzorgt voor u gehele bestelproces tot aan het afhandelen van de factuur. Hierdoor reduceert u een deel van uw niet strategische leveranciers tot 1 leverancier zijnde Kroeze Inkoopadvies.

U verlaagt hiermee uw integrale kosten alsmede de facturenstroom.

TRAINING EN COACHING

Door de brede ervaring op diverse niveaus binnen de vakgebieden van inkoop-, logistiek- en supply chain management kan Kroeze Inkoopadvies ook trainingen en coaching verzorgen binnen uw organisatie. De volgende onderwerpen kunnen hierbij aan behandeld worden.

OPTIE-1: Basisinzichten voor junior en medior Inkopers.

Deze training is voor junior inkopers, bestellers en administratief medewerkers en behandelt in basis de volgende onderwerpen:

Het belang van inkoop;

 • Maximale bewustwording creëren van het belang van inkoop, logistiek en supply chain bij de inkopers. Maak uw inkopers trots op hun functie. Dit leidt tot prestaties en gedrevenheid.

De stappen in het inkoopproces;

 • Opstellen van goede inkoopspecificaties.
 • Offertes aanvragen en leveranciersselectie.
 • Het bestelproces.
 • De bestelling monitoren.
 • Het ontvangsttraject.
 • De factuurafhandeling.

Juridische basiskennis voor inkopers.

 • De zin van inkoopvoorwaarden.
 • Het belang van orderbevestigingen.

OPTIE-2: Verzorgen van contract- en leveranciersmanagement.

    (binnenkort beschikbaar).

OPTIE-3: Sparren voor de inkoop-, logistiek- en/of supply chain manager.

Sparren met het management over onderwerpen en/of vraagstukken die tot “struggles” leiden. Deze sparringsessies werpen vaak een frisse blik, leiden tot inspiratie en vernieuwde inzichten om tot beter inkoop-, logistiek- en/of supply chain management te komen.

OPTIE-4: Het “verkopen” van inkoop.

 • Helpt stakeholders te overtuigen van het belang van inkoop.
 • Richt zich op wederzijdse belangen en begrip.
 • Legt zich toe juridische basiskennis.

De trainings- en coachingstrajecten worden bij voorkeur incompany (bij u) verzorgd of op een door u te bepalen locatie. Trainingen worden afgestemd op uw wensen en behoeften die passen bij de ambities van uw organisatie. De trainingen zijn daarom geschikt voor het begeleiden van veranderingen in uw (inkoop)organisatie, het ontwikkelen van uw (inkoop)medewerkers; het “verkopen” van inkoop in de organisatie; het verbeteren van inzichten.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ervaringen

Gereedschappenfabriek Holman

Functie: Quality engineer; technisch uitbesteder.

Fijnmetaaltechniek Amsterdam (FMTA)

Functie: Technisch inkoper verspaning en oppervlakte behandelingen en inkoper lage loon landen.

Stork Fokker / Fokker Aerostructures

Functie: Commodity Buyer & Commodity Manager voor  verspaning, plaatwerk, oppervlakte- & warmtebehandelingen voor de lucht- en ruimtevaart en defensie (internationaal).

Imtech Vonk

Functie: Manager Procurement & Magazijn en raamcontractmanager Imtech NV. Spend € 40 mio.

Imtech Industry International

Functie: BU-Manager Procurement voor EPC-projecten binnen diverse internationale energiemarkten en raamcontractmanager Imtech NV. Spend € 75 mio.

Eekels I TBI 

Functie: Manager Procurement en contract manager voor TBI raamcontracten. Spend € 50 mio.

Brinks Metaalbewerking

Functie: Manager Purchasing.

Strukton Worksphere

Functie: Manager Inkoop.

Ropeblock BV

Supplier Development Engineer a.i.

Hanzehogeschool Groningen

Gastcolleges voor studenten inkoopmanagement (minor) en stagebegeleider bij afstudeeropdrachten.

Rijksuniversiteit Groningen

Mentor voor studenten Supply Chain Management (master full-time).

Noordelijke Productiviteitsalliantie (NPAL) en KvK

Presentaties over de impact van Inkoop voor MKB-bedrijven.

Gemeente Emmen

Spend- en Contractenanalist a.i..

{

“wat je aan de voorkant bespaart, hoef je aan de achterkant niet te verdienen”.

“Quotes”

“De focus ligt niet alleen op de factuurprijs, maar vooral op de totale kosten, verantwoordelijkheden en risico’s.”

“Quotes”

Het realiseren van besparingen door optimalisering en professionalisering van úw inkoop!

“Quotes”

"Alleen ga je harder, maar samen kom je verder!"

“Quotes”

"Draagvlak creëren voor professionele inkoop begint bij “het verkopen van inkoop"

“Quotes”

Succes

Referenties van Kroeze Inkoopadvies.

Kantoor

Kroeze Inkoopadvies

Sterrenkamp 10

7811 HB Emmen

KvK: 67724337

BTW-ID: NL003428993B74

Samen naar succes?

3 + 8 =