Visie

Visie:

Het inkopen van goederen en diensten is noodzaak voor uw bedrijfsvoering. Helaas wordt vaak de bijdrage van inkoop onderschat als het gaat om het effect op het bedrijfsresultaat. Veelal bepaalt inkoop in de maakindustrie tussen de 50% en 80% van de omzet. Dit is significant Veelal ligt in de maakindustrie het aandeel van inkoop en de hiermee gerelateerde kosten vanuit de omzet gerekend veelal tussen de 50 en 70%. Elke besparing op uw inkoopkosten leidt daarom al vaak tot een significante verhoging van uw bedrijfsresultaat. Kroeze Inkoopadvies richt zich op het totale inkoopproces op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Wij richten uw inkoop optimaal in om de meest lage inkoop- en logistieke kosten te realiseren. Vanzelfsprekend zonder afbreuk te doen aan de door u gestelde (kwaliteits)eisen.

Met name binnen het MKB is een bedrijf veelal te klein om de inkoopfunctie fulltime te bezetten. Je ziet dat de inkoper vaak meerdere petten op heeft. Denk hierbij aan besteller, werkvoorbereider, planner, magazijnmedewerker. En ja, dan mag hij ook nog proberen de beste deal te halen bij uw leveranciers. Helaas gaat dat vaak maar ten dele goed, waardoor onnodig veel (inkoop)kosten worden gemaakt die leiden tot afbreuk aan het bedrijfsresultaat.

Hét resultaat waar u als ondernemer uw bedrijfsdoelen hebt afgestemd.

Kroeze Inkoopadvies heeft tot doel om uw inkoopproces te optimaliseren, zodat uw inkoper(s) de juiste tools en inzichten heeft hoe tot goede afspraken te komen met uw toeleverancier.

Tevens is Kroeze Inkoopadvies uw partner voor ad-interim inkoopopdrachten van (inkoop)management tot tactische/strategische als ook operationele inkoop.

https://nl.linkedin.com/in/erik-kroeze-27601a12