Definitie van Inkoop

Om de missie en de visie van Kroeze Inkoopadvies goed te begrijpen is het van belang te weten hoe Kroeze Inkoopadvies Inkoop definieerd.

Onze definitie luidt:

Inkoop betreft alle noodzakelijke kosten welke nodig zijn voor het verwerven van alle goederen en diensten tegen de meest optimale prijzen en de laagst mogelijke beïnvloedbare (productie)kosten waarvoor u een factuur ontvangt.