consultancy t.b.v. inkoopoptimalisatie

KROEZE INKOOPADVIES
KostenbesparingenIncidenteel bestellen

ADVIES

Wie & Wat

Als oprichter van Kroeze Inkoopadvies stel ik me graag aan u voor.

Mijn naam is Erik Kroeze, 53 jaar en geboren, getogen en woonachtig in Emmen.

Gepassioneerd en gedreven ben ik ruim 25 jaar actief in het inkoopvak. Hierbij heb ik in diverse inkoopfuncties mijn sporen verdiend. Gedurende mijn loopbaan heb ik bij zowel MKB-bedrijven, alsmede ruim 15 jaar bij beursgenoteerde (internationale) concerns gewerkt als manager Inkoop & Logistiek. Mijn ervaringen reiken van technisch inkoper tot diverse managementfuncties, waarbij ik inkoopafdelingen en magazijnen heb opgezet of gereorganiseerd, dan wel met succes heb geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd.

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)

Naast mijn werk ben ik al vele jaren actief binnen de NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement).

Sinds 2016 zit ik, als gekozen lid door de regio Noord, in de landelijke ledenraad. Het hoogste orgaan binnen de NEVI.

Daarvoor ben ik 4 jaar bestuurslid / vice voorzitter van de Nevi kring Noord-Nederland geweest. Nevi kring Noord-Nederland organiseert o.a. inkoopcongressen en diverse inkoop gerelateerde evenementen voor de leden van Nevi en voor een ieder die geïnteresseerd is in het inkoopvak.

www.nevi.nl

Zou u als ondernemer ook meer winst willen genereren zonder omzetgroei?

Missie

De missie van Kroeze Inkoopadvies is het verhogen van uw bedrijfsresultaat door het verlagen van úw kosten middels optimalisatie en professionalisering van úw inkoop!

Het primaire doel is dus het verhogen van winst. Hierbij ligt de focus op het realiseren van besparingen door het reduceren van uw (inkoop)kosten zónder afbreuk te doen aan de kwaliteit en aan de relaties met uw leveranciers. Wederzijdse optimalisatie is het doel en leidt tot win-win.

Daarnaast zijn er steeds vaker juridische aspecten met betrekking tot inkoop. U heeft immers afspraken met u klant, maar leidt u die ook wel door aan uw leverancier? Of draagt u óók de verantwoordelijkheid van uw toeleveranciers indien zij niet presteren? 

Waarom?

Ondernemers en bestuurders van ondernemingen onderschatten veelal de invloed van inkoop op het bedrijfsresultaat. De praktijk leert dat bedrijven voor een groot deel van hun omzet afhankelijk zijn van toeleveranciers. Dit aandeel ligt veelal tussen de 50% en 70% en is in sommige branches zelfs nog hoger. Ondanks deze grote afhankelijkheid is er door het bedrijfsmanagement veelal te weinig focus op inkoop, terwijl de invloed op het bedrijfsresultaat significant is. 

Het verder optimaliseren / professionaliseren van uw inkoop leidt altijd tot het vergroten van uw winst!

Laat uw inkoop extern doorlichten

Om inzichten te krijgen in uw besparingspotentie is het extern doorlichten van uw inkoop een eerste stap. Kroeze Inkoopadvies doet dit op basis van een inkoopscan. Maak een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bespreken.

“De focus ligt niet alleen op de factuurprijs, maar vooral op de totale kosten, verantwoordelijkheden en risico’s.” 

Kroeze Inkoopadvies kan voor iedere organisatie worden ingezet bij (complexe) inkoopvraagstukken van advies tot het volledig begeleiden en uitvoeren van inkoopvraagstukken en aanbestedingen.

Doelgroepen:

Concerns
MKB-bedrijven
Start-ups

Kroeze Inkoopadvies is tevens inzetbaar voor Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s), sportverenigingen, etc. voor hun inkoopvraagstukken en/of aanbestedingstrajecten. 

“wat je aan de voorkant bespaart, hoef je aan de achterkant niet te verdienen”.

.

Consult

Alleen ga je harder, maar samen kom je verder!

Leveranciers zijn een integraal onderdeel van uw bedrijfproces. Er is altijd een wederzijdse afhankelijkheid. Zorg daarom voor een juiste balans.
Nieuwsgierig?

Erik Kroeze

“Door mijn kennis-en-kunde én door mijn enthousiasme en passie voor het inkoopvak ben ik regelmatig gevraagd voor inkoopadvies aan bedrijven. Daarnaast heb ik mijn ervaring en kennis mogen delen bij het begeleiden van studenten van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs voor het inkoop (minor) en supply chain management (master). 

Voor de Kamer van Koophandel in Groningen, in samenwerking met Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL), heb ik presentaties over inkoop gegeven aan MKB-bedrijven. Mede hierdoor zie ik dat binnen het MKB én met name in de maakindustrie nog heel veel geld blijft liggen bij het inkopen van goederen en diensten. En dáár wil ik met Kroeze Inkoopadvies een helpende hand bieden”.

VISIE

Kostenbesparingen

Het inkopen van goederen en diensten is noodzaak voor uw bedrijfsvoering. Helaas wordt de invloed van inkoop, als het gaat om het effect op het bedrijfsresultaat, onderschat.

Bij veel ondernemingen ligt het aandeel van de inkoop (spend + kosten), afgezet tegen de omzet, veelal tussen de 50 en 70%. Iedere besparing op uw inkoop gerelateerde kosten leidt daarom al vaak tot een significante verhoging van uw bedrijfsresultaat.

Kroeze Inkoopadvies richt zich op het totale inkoopproces op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Zo worden uw inkoop en de daarbij behorende processen optimaal ingericht om de meest lage inkoop- en logistieke kosten te realiseren. Vanzelfsprekend zonder afbreuk te doen aan de door u gestelde (kwaliteits)eisen en met focus op de relatie met uw leveranciers.

Met name binnen het MKB is een bedrijf veelal te klein om de inkoopfunctie fulltime te bezetten. Je ziet dat de inkoper vaak meerdere petten op heeft. En ja, dan mag hij ook nog proberen de beste deal te halen bij uw leveranciers. Helaas gaat dat vaak maar ten dele goed, waardoor onnodig veel (inkoop)kosten worden gemaakt die leiden tot afbreuk aan het bedrijfsresultaat. Hét resultaat waar u als ondernemer uw bedrijfsdoelen hebt afgestemd.

Kroeze Inkoopadvies heeft tot doel om uw inkoopprocessen te optimaliseren, zodat uw inkoper de juiste tools en inzichten heeft om tot goede inkoopcondities te komen met uw toeleverancier.

Tevens is Kroeze Inkoopadvies uw partner voor interim inkoopopdrachten van (inkoop)management tot tactische/strategische als ook operationele inkoop.

INTERIM

Heeft uw organisatie tijdelijke inkoopcapaciteit nodig? Kroeze Inkoopadvies kan uw organisatie tijdelijk of periodiek helpen bij onderbezetting op uw inkoopafdeling.

Voordelen van interim:

 • Slagvaardige oplossing voor uw flexibele behoefte
 • Maatwerk mogelijk
 • Actuele inkoopkennis en ervaring
 • Een frisse blik over uw inkoopprocessen

Met regelmaat hebben organisaties behoefte aan tijdelijke extra inkoopcapaciteit in verband met bijvoorbeeld:

 • Project(en)
 • Ziekte / tijdelijke uitval van inkoopmedewerkers
 • Tijdelijke piekbelasting 

óf omdat een organisatie hun inkoop verder willen optimaliseren en professionaliseren. 

Kroeze Inkoopadvies is goed inzetbaar voor interim inkoopfuncties op strategisch- en managementniveau. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 

INCIDENTEEL BESTELLEN

80-20 regel of 20-80 regel? Waar kiest u voor? 

Het grootste deel van uw uitgaven (spend) doet u bij een beperkt aantal van uw leveranciers. In de regel geldt dat ca. 80% van uw spend gedaan wordt bij ca. 20% van uw leveranciers. Met andere woorden slechts 20% van uw spend doet u bij 80% van uw leveranciers.

Dit betekent dat uw inkoopcapaciteit voor een groot deel wordt besteed aan uw kleinere en meestal niet meest kritische leveranciers terwijl uw inkoper(s) de focus zouden moeten leggen op uw kritische leveranciers.

Ongeacht de grote van uw bestelling zijn de integrale kosten per verwerking en afhandeling van de inkooporder navenant.

Kroeze Inkoopadvies verzorgt voor u gehele bestelproces tot aan het afhandelen van de factuur. Hierdoor reduceert u een deel van uw niet strategische leveranciers tot 1 leverancier zijnde Kroeze Inkoopadvies.

U verlaagt hiermee uw integrale kosten alsmede de facturenstroom.

TRAINING EN COACHING

Door de brede ervaring op diverse niveaus binnen het inkoopvak kan Kroeze Inkoopadvies ook trainingen en coaching verzorgen binnen uw organisatie. De volgende onderwerpen kunnen hierbij aan behandeld worden.

OPTIE-1: Basisinzichten voor het inkoopvak.

Deze training is voor junior inkopers, bestellers en administratief medewerkers en behandelt in basis de volgende onderwerpen:

Het belang van inkoop;

 • Maximale bewustwording creëren van het belang van inkoop bij de inkopers. Maak uw inkopers trots op hun functie. Dit leidt tot prestaties en gedrevenheid.

De stappen in het inkoopproces;

 • Opstellen van goede inkoopspecificaties.
 • Offertes aanvragen en leveranciersselectie.
 • Het bestelproces.
 • De bestelling monitoren.
 • Het ontvangsttraject.
 • De factuurafhandeling.

Juridische basiskennis voor inkopers.

 • De zin van inkoopvoorwaarden.
 • Het belang van orderbevestigingen.

OPTIE-2: Verzorgen van contract- en leveranciersmanagement.

    (binnenkort beschikbaar).

OPTIE-3: Sparren voor de inkoopmanager.

Aan de hand vooraf opgegeven onderwerpen en/of vraagstukken met betrekking tot “struggles” voor inkoopmanagement. Deze sparringssessie leidt tot inspiratie en vernieuwde inzichten om tot beter inkoopmanagement te komen.

OPTIE-4: Het “verkopen” van inkoop.

 • Helpt stakeholders te overtuigen van het belang van inkoop.
 • Richt zich op wederzijdse belangen en begrip.
 • Legt zich toe juridische basiskennis.

De trainings- en coachingstrajecten worden bij voorkeur incompany (bij u) verzorgd of op een door u te bepalen locatie. Trainingen worden afgestemd op uw wensen en behoeften die passen bij de ambities van uw organisatie. De trainingen zijn daarom geschikt voor het begeleiden van veranderingen in uw (inkoop)organisatie, het ontwikkelen van uw (inkoop)medewerkers; het “verkopen” van inkoop in de organisatie; het verbeteren van inzichten.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ervaringen

Gereedschappenfabriek Holman

Functie: Quality engineer; technisch uitbesteder.

Fijnmetaaltechniek Amsterdam (FMTA)

Functie: Uitbesteder verspaning en oppervlakte behandelingen en inkoper low cost facilities.

Stork Fokker / Fokker Aerostructures

Functie: Commodity Buyer & Commodity Manager voor  verspaning, plaatwerk, oppervlakte- & warmtebehandelingen.

Imtech Vonk

Functie: Manager Procurement en Magazijn en raamcontractmanager Imtech NV.

Imtech Industry International (EPC-projecten in diverse energiemarkten)

Functie: BU-Manager Procurement en raamcontractmanager Imtech NV.

Eekels I TBI 

Functie: Manager Procurement en contract manager voor TBI raamcontracten.

Brinks Metaalbewerking

Functie: Manager Inkoop.

Strukton Worksphere

Functie: Manager Inkoop.

Hanzehogeschool Groningen

Gastcolleges voor studenten inkoopmanagement (minor) en stagebegeleider bij afstudeeropdrachten.

Rijksuniversiteit Groningen

Mentor voor studenten Supply Chain Management (master full-time).

Noordelijke Productiviteitsalliantie (NPAL) en KvK

Presentaties over de impact van Inkoop voor MKB-bedrijven.

{

“wat je aan de voorkant bespaart, hoef je aan de achterkant niet te verdienen”.

“Quotes”

“De focus ligt niet alleen op de factuurprijs, maar vooral op de totale kosten, verantwoordelijkheden en risico’s.”

“Quotes”

Het realiseren van besparingen door optimalisering en professionalisering van úw inkoop!

“Quotes”

"Alleen ga je harder, maar samen kom je verder!"

“Quotes”

"Draagvlak creëren voor professionele inkoop begint bij “het verkopen van inkoop"

“Quotes”

Succes

Hieronder vindt u een selectie van mijn referenties.

Kantoor

Kroeze Inkoopadvies

Sterrenkamp 10

7811 HB Emmen

KvK: 67724337

BTW-ID: NL003428993B74

Samen naar succes?

12 + 3 =