Missie

Het realiseren van besparingen door optimalisering en professionalisering van úw inkoop!

Kroeze Inkoopadvies heeft primair als doel het verder optimaliseren en professionaliseren van inkoopactiviteiten bij bedrijven en organisaties. Hierbij ligt de focus veelal op het realiseren van uw besparingen door het reduceren van uw (inkoop)kosten zónder afbreuk te doen aan de kwaliteit en aan de relaties met uw leveranciers. Wederzijdse optimalisatie is het doel en leidt tot win-win.

Kroeze Inkoopadvies kan voor iedere organisatie worden ingezet bij (complexe) inkoopvraagstukken van advies tot het volledig begeleiden en uitvoeren van inkoopvraagstukken en aanbestedingen.

Doelgroepen

Kroeze Inkoopadvies richt voornamelijk op MKB-bedrijven, maar beperkt zich hier niet toe. Naast bedrijven ondersteunt Kroeze Inkoopadvies ook o.a. Vereenigingen Van Eigenaren (VVE’s), sportvereenigingen, etc. met hun inkoopvraagstukken en aanbestedingstrajecten.

Reden van de missie.

Ondernemers en bestuurders van ondernemingen onderschatten veelal de invloed van inkoop op het bedrijfsresultaat. De praktijk leert dat bedrijven voor een groot deel van hun omzet afhankelijk zijn van toeleveranciers. Dit aandeel overstijgt veelal de 70% en is in sommige branches zelfs nog hoger. Ondanks deze grote afhankelijkheid is er door het bedrijfsmanagement veelal geen focus op inkoop, terwijl de invloed op het bedrijfsresultaat significant is. Het verder optimaliseren / professionaliseren van uw inkoop leidt altijd tot het vergroten van uw winst!

Het motto van Kroeze Inkoopadvies luidt dan ook:

wat je aan de voorkant bespaart, hoef je aan de achterkant niet te verdienen”.

Inzetbaarheid van Kroeze Inkoopadvies

Kroeze Inkoopadvies richt zich voornamelijk op het verder optimaliseren of professionaliseren van inkoop en supply chain voor midden- en kleinbedrijf (MKB).

Kroeze Inkoopadvies is goed inzetbaar voor interim inkoopfuncties op strategisch- en managementniveau.

Kroeze Inkoopadvies ondersteunt o.a. Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), sportverenigingen, etc. met inkoopvraagstukken en aanbestedingen.